RODO

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby sklepu internetowego, zamówień mailowych, telefonicznych i osobistych jak i formularza kontaktowego.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Vita Centrum Sylwia Beyer-Wygońska z siedziabą w 84-240 Reda ul. Obwodowa 29B/U2
Jaki jest zakres przetwarzanych moich danych osobowych? W pierwszej kolejności otrzymujemy Twoje zamówienie. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, dodatkowe informacje dotyczące dostawy, preferowane godziny, informacja o otrzymywaniu faktury VAT, informacja o adresie dostawy w weekendy, nawa diety, rodzaj diety, okres diety, data rozpoczęcia diety, dodatki do diety, liczba zestawów, metoda płatności, sposób dostawy. Złożenie zamówienia w jakiejkolwiek formie jest jednoznaczne zgodą na przetwarzanie danych.
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych? Celem przetwarzania Twoich danych jest możliwość złożenia zamówienia wybranej przez Ciebie diety; możliwość skontaktowania się z Tobą w celu realizacji zamówienia, założenie konta w naszym sklepie internetowym lub pomocy w wyborze diety, a także wysłanie naszej oferty.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzanie moich danych osobowych? Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie przez Ciebie zgody, uniemożliwi nam realizację zamówienia (zawarcie umowy), kontakt z Tobą lub wysłanie Ci oferty.
Art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO.
Komu przekazywane są moje dane? 1) Podmiotom realizującym płatności;
2) Kurierom;
3) Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności;
4) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Jak długo przetwarzane będą moje dane? Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
Jakie przysługują mi prawa? Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.