Regulamin

Vita Centrum Zdrowego Żywienia Catering Dietetyczny prowadzony jest przez:

Sylwia Beyer-Wygońska, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Obwodowa 29B/U1,

NIP. 852-144-47-03, REGON 810475800

Email: kontakt@vitacentrum.eu

 

Regulamin Vita Centrum Zdrowego Żywienia Catering Dietetyczny

 

 1. Vita Centrum oferuje następujące formy zamówienia: poprzez zamawiarkę internetową, adres e-mail zamowienia@vitacentrum.eu, telefoniczne (mają wydłużony czas realizacji) oraz osobiście w siedzibie firmy. Zamówienie zostaje uznane za rozpoczęte dopiero po potwierdzeniu realizacji przez firmę Vita Centrum Zdrowego Żywienia Catering Dietetyczny. Sugerowane daty rozpoczęcia diety nie są datami wiążącymi dla Vita Centrum Zdrowego Żywienia Catering Dietetyczny na realizację usługi.
 2. Informacje ogólne

  1. Do czasu spożycia prosimy przechowywać posiłki w lodówce (temp. 2-8 st. C). W przeciwnym razie nie gwarantujemy najwyższej jakości oraz świeżości dań.
  2. Jeżeli mają Państwo schorzenia, które warunkują sposób odżywiania, prosimy o skonsultowanie się z lekarzem przed złożeniem zamówienia. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z potwierdzeniem przez Państwa, że nie mają Państwo przeciwwskazań do stosowania diety redukcyjnej.
  3. Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową, prosimy o kontakt telefoniczny przed złożeniem zamówienia, w celu ustalenia, czy możemy dostosować dietę do Państwa wymagań.
  4. Pakiet miesięczny z weekendami to 28 dni.
  5. Pakiet miesięczny bez weekendów to 20 dni.
 3. Warunki korzystania z Zamawiarki internetowej dostępnej na stronie vitacentrum.eu

  Jedyną dopuszczalną formą korzystania ze Zamawiarki internetowej cateringu vitacentrum.eu jest wejście na stronę internetową vitacentru.eu za pomocą urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową (w przypadku komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Mac OS X zaleca się przeglądarkę Apple Safari w wersji 7 lub wyższej, w przypadku komputera pracującego pod kontrolą innego systemu operacyjnego, zaleca się przeglądarkę google Chrome lub Mozilla Firefox w wersji ostatniej udostępnionej do pobrania na stronach producenta).

 4. Procedura zawarcia umowy kupna – sprzedaży

  1. Wyrażenie woli zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy klientem a Vita Centrum za pośrenictwem Zamawiarki internetowej vitacentrum.eu zakłada akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Do umowy znajdują zastosowanie polskie przepisy prawne.
  3. Klient zamawia dietę, której zamówieniem jest zainteresowany. W tym celu wybiera produkt (dietę - catering) spośród produktów dostępnych w Zamawiarce internetowej vitacentrum.eu, wybiera kaloryczność oraz okres diety i klika on przycisk "Zamów dietę" pod ceną sumaryczną pod polem podsumowania zawartości koszyka. Klient zostaje przeniesiony do pełnego widoku zawartości koszyka, gdzie klika przycisk „Przejdź do kasy >”, by przejść do formularza zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia, lub zalogowaniu się do swojego konta w przypadku klientów, którzy posiadają takowe konto w Zamawiarce internetowej vitacentrum.eu, klient klika przycisk „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz rodzi obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
  4. Po złożeniu zamówienia klient może dokonać płatności przelewem bankowym, gotówką w biurze lub na stronie partnera obsługującego płatności - procesora płatności PayU. Po dokonaniu płatności Zamawiarka internetowa vitacentrum.eu przesyła do Klienta wiadomość email – potwierdzenie zamówienia - przyjmując jego zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, potwierdzając ostateczną cenę.
  5. W przypadku niedokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zakupu klient kontaktuje się z Vita Centrum w celu ustalenia innej formy płatności. Jeśli płatność nie została zrealizowana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Vita Centrum ma prawo do automatycznego anulowania zamowienia bez konieczności poinformowania o tym fakcie klienta.
  6. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta Vita Centrum informuje Klienta e-mailem, w wiadomości tekstowej lub telefonicznie, że zamówienie nie może zostać zrealizowane, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na realizację dostawy. W takiej sytuacji Klient może zdecydować o rezygnacji z zakupu i otrzymaniu pełnego zwrotu poniesionych kosztow, bądź o oczekiwaniu na moment ponownej dostępności towaru w Vita Centrum i wysyłkę w najbliższym możliwym terminie.
  7. Zamówiony towar jest wysyłany wraz z dowodem zakupu. W momencie dostarczenia przesyłki Klient otwiera opakowanie sprawdzając czy przesłany mu towar jest zgodny z zamówieniem dokonanym w Zamawiarce internetowej vitacentrum.eu.
  8. Vita Centrum zobowiązuje się do dostarczenia klientowi zamówionego towaru bez wad.
 5. Płatności

  Płatności za dietę należy dokonać z góry, wybierając jedną z poniższym metod płatności:

  • przelewem tradycyjnym - na konto PL 03 1060 0076 0000 3390 0002 3576. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, imię i nazwisko, numer telefonu oraz miasto.
  • gotówką w biurze - Vita Centrum Zdrowego Żywienia Catering Dietetyczny, ul. Obwodowa 29B/U1, 84-240 Reda, Pn. - Pt. w godz. 10.00-18.00.
  • przelewem elektronicznym – po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową twojego banku, w którym dokonasz płatności online. Za bezpieczeństwo transakcji odpowiada serwis PayU – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 6. Ceny

  1. Koszty diety wyliczane są indywidualnie, na podstawie danych wprowadzonych w formularz zamówienia.
  2. Ceny przedstawione w Zamawiarce internetowej vitacentrum.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta przezentowana w Zamawiarce internetowej vitacentrum.eu stanowi ogłoszenie i informację o produktach możliwych do zakupu, poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej Zamawiarki internetowej vitacentrum.eu oraz zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Cena ostateczna wraz z kosztami dostarczenia towaru podawana jest przed dokonaniem płatności oraz po jej dokonaniu, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Dostawa i obsługa zamówienia

  1. Dostawy posiłków odbywają się na podstawie formularza zamówienia.
  2. Dostawy posiłków realizowane są jedynie na obszarach dostaw – Trójmiasto i okolice.
  3. Data pierwszej dostawy może odbyć się nie wcześniej niż 3 dni robocze od daty wpłynięcia płatności za zamówioną dietę na konto Vita Centrum lub od daty płatności gotówką w biurze Vita Centrum. Można przyspieszyć rozpoczęcie dostaw przesyłając na adres vita@hot.pl potwierdzenie przelewu za zamówienie.
  4. Datę rozpoczęcia oraz godziny dostaw ustala z Zamawiającym telefonicznie lub mailowo Dostawca po wpłynięciu opłaty za zamówienie.
  5. Dostawy odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku - catering na dzień kolejny) i w soboty (catering na niedzielę oraz poniedziałek).
 8. Odstąpienie od umowy - zwrot towaru, zawieszenie dostawy, zmiany zamówienia, reklamacje

  1. Ze względu na rodzaj produktu nie akceptujemy zwrotów pakietów cateringowych - prosimy o przemyślane zakupy!
  2. Zamawiający może, po uzgodnieniu z Vita Centrum (z dwudniowym wyprzedzeniem do godz. 12.00), zawiesić dostawy na wskazany adres lub zmienić adres dostawy na inny adres wchodzący w obszar dostaw, określony w regulaminie . Ilość posiłków przypadająca na okres zawieszenia dostaw zostanie dostarczona we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Jeżeli Zamawiający nie powiadomi o zawieszeniu dostaw w/w terminie, to dieta w tych dniach przepada.
  3. Wszystkie zmiany (rodzaju diety, adresu dostawy czy zawieszenie dostaw) składane są tylko i wyłącznie na adres e-mail aderek@vitacentrum.eu. Vita Centrum nie gwarantuje przyjęcia zmiany w przypadku zgłoszenia jej w innej formie.
  4. Nie ma możliwości zwrotu zakupu pakietu będącego promocją.
 9. Ochrona danych osobowych klientów

  1. By dokonać zamówienia w Zamawiarce internetowej vitacentrum.eu wymagane jest podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania transakcji oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Vita Centrum oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Dane osobowe niezbędne go dokonywania transakcji to: imię/imiona i nazwisko/nazwiska Klienta, adres, pod który ma zostać zrealizowana dostawa towaru, adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego Klienta. Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Klienta przed dokonaniem zamówienia w Zamawiarce internetowej vitacentrum.eu jest dobrowolne. Z uwagi na brak możliwości realizacji umowy kupna - sprzedaży oraz dostawy towarów bez dokonania tej czynności, w przypadku odmowy podania którychkolwiek z wyżej wymienionych danych, Klient nie będzie mógł dokonać zamówienia w Zamawiarce internetowej vitacentrum.eu.
  2. Klient w momencie przekazywania swoich danych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora Zamawiarki internetowej vitacentrum.eu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych. Dane niezbędne do dokonania płatności elektronicznej podane przez Klienta przetwarzane są przez Krajowy Integrator Płatności S.A. jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności. Zamawiarka internetowa vitacentrum.eu nie ma dostępu do tych danych. Dane przekazywane przez Klientów przed dokonaniem zakupu, przechowywane są na serwerach firmy hostingowej niezależnej od Zamawiarki internetowej vitacentrum.eu, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024). Zamawiarka internetowa vitacentrum.eu nie jest odpowiedzialny za ujawnienie bądź inne nieautoryzowane wykorzystanie danych zgromadzonych na serwerach firmy hostingowej wynikające z winy firmy hostingowej.
  3. Dane Klientów mogą być wykorzystywane przez Vita Centrum zarówno w celu realizacji zamówień, jak i do wewnętrznych celów Vita Centrum dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i obsługi Zamawiarki internetowej vitacentrum, w tym w celach podatkowych.
  4. Klientom Zamawiarki internetowej vitacentrum.eu przysługuje prawo przeglądania swoich danych, poprawiania ich oraz zmieniania ich. Klientom Zamawiarki internetowej vitacentrum.eu nie są dostarczane na adresy e-mail żadne treści o charakterze bezprawnym.
  5. Treść zamówienia, treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dokumentacja dotycząca realizacji płatności, kopia potwierdzenia zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej zakupiony towar są przechowywane na serwerach firmy hostingowej w formie elektronicznej i zabezpieczone przed dostępem.
 10. Postanowienia końcowe

 11. Zamawiarka internetowa vitacentrum.eu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz uruchomienia nowej wersji Sklepu w dowolnym momencie bez uzasadnienia przyczyny. O nowym regulaminie klienci będą powiadamiani podczas składania pierwszego zamówienia przypadającego na czas obowiązywania nowego regulaminu. W przypadku nowego regulaminu klient może bądź zaakceptować regulamin w nowym brzmieniu, bądź go nie zaakceptować. Brak akceptacji nowego regulamin będzie skutkował niemożliwością realizacji zamówienia. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Zamawiarki internetowej vitacentrum.eu.
 12. Jeśli w czasie, jaki upłynął od ostatnio dokonanego zakupu nastąpiła zmiana regulaminu Zamawiarki internetowej vitacentrum.eu, Klient dokonując zakupu akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.